วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

การพูดสุนทรพจน์


       สุนทรพจน์  คือ การพูดดี มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังได้แก่การพูดที่เป็นทางการ เช่น การปาฐกถา 
กล่าวปราศรัย
      การกล่าวสุนทรพจน์  ต้องใช้ภาษามาตรฐานหรือภาษาราชการเป็นหลัก อาจจะมีภาษาถิ่น หรือภาษาเฉพาะอาชีพมาปะปนได้บ้าง ในกรณีใช้อธิบาย หรือยกตัวอย่างเท่าที่จำเป็นเท่านั้น คำคะนอง คำผวน หรือคำหยาบ ไม่ควรจะมีเลย 
การใช้ภาษาในสุนทรพจน์ต้องถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด และน่าฟังน่าติดตาม ด้วยลีลาสุภาพ ไม่ใช่ลักษณะของการพูดปลุกระดมมวลชน หรือการพูดประกอบการแสดงต่างๆ

ตัวอย่างการพูดสุนทรพจน์

        


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น